Chcete mít ze sebe radost a sebevědomě mluvit anglicky?
Do you want to feel joyful about yourself and speak English self-confidently?

Pojďte si příjemně 

popovídat anglicky v příroděSkvělá příležitost k seznámení

Vzájemná podpora 3-8 milých lidí

Půl výletu plníme úkol, druhá půlka volná

Ponořte se do zábavného, spirituálního románu Milovaná Sluncem o dceři faraona Achnatona!

Dive into the funny, spiritual novel Loved By The Sun
about the daughter of pharaoh Akhenaten!

Využijme lásku, radost, umění, ať jsme šťastní, spokojení

Let's use love, fun, and art to start living from the heart

Základem našeho života je svoboda; smyslem života je radost;

a výsledkem života je růst. (Abraham - Hicks)

The basis of life is freedom; the purpose of life is joy; the result of life is growth. 

Výuka angličtiny přes Skype

English language lessons over Skype

Pokud se vám učit nechcezkuste konverzační lekce s angličtinou u Soni!

Rozpovídáte se lehce, a zjistíte, že už znáte spoustu slovní zásoby!

Najednou, radostí z mluvení, pomine koktavé stydění!

Ani na dovolené či v práci, se vám už znalosti nepoztrácí!

Hrůza z gramatiky zmizí, zůstane nadšení ryzí!

Angličtina už problém není! Vzhůru do nadšeného brebentění! :-)

Reference klientů

Customer Reviews


Napište, jak se vám to líbí!

Pokud byste mi chtěli pomoci, aby se o mých anglicko-českých knížkách, básničkách, písničkách (a výukových službách) dozvědělo více lidí, ať je najdou ti, kdo z nich mohou mít největší prospěch, napište mi prosím dvě větičky sem:

  1. NA VOLNÉ NOZE
  2. GOOGLE BUSINESS SITE
  3. AMAZON - pokud se vám líbí mé knížky, či ukázky z nich (stačí i pár hvězdiček)

Nebo cokoli z těchto stránek sdílejte s přáteli... DĚKUJI! :-)


Comment on how you like it!

If you wished to help me make my English and Czech books, poems and songs (and teaching services) better-known so that they might reach those who could benefit the most from them, please write two sentences here:

  1. NA VOLNÉ NOZE
  2. GOOGLE BUSINESS SITE
  3. AMAZON - if you like my books or their samples (some asterixes are fine too)

Or share anything from this site with your friends... THANK YOU! :-)