Blog & Joy Art

Využijme lásku, radost, umění, ať jsme šťastní, spokojení

Let's use love, fun, and art to start living from the heart

V dávných dobách mužů činu odvaha znamenala tasit zbraň. Muž zavřel srdce, aby necítil strach a vinu. Před branami nepřítel, vzhůru naň! To, že i nepřítel je jen člověk a má doma rodinu, nesměl muž řešit. A zaplatil za to daň.

Bříško se vzdouvá jako měch. Kouzelný je lidský dech. Vdechuji život s radostí, plním se láskou až do kostí. Klid a mír jak mléčná pěna z hlavy mi stéká až po kolena. Zpívám si tiše píseň svou, plním se láskou a svobodou.

Srdce mé, můj milý, starostí chřadne, zdalipak tvá láska ke mně brzy neuvadne. Jako motýl z kytky na jinou si přeletíš... Má milá rozmilá, v budoucnu je mnoho cest. Co když tě tvá touha bude jinou než mou vést? Co když si mou náruč, slova zanedlouho omrzíš?

I am grateful to my cats that they want to be with me. Each time we meet in the garden, they run to me eagerly. I am grateful to my cats that they open my closed heart. Healing my past disappointments, opening me back to love.

I invite you gently to share your dreams with me. Opportunities, there are plenty how you can happy be! I invite you gently to be the biggest light you can be. Your higher self has wisdom, and everything you need!I invite you gently to open yourself to love! With your creative powers you'll magnetise new life! Let's explore the options,...

Milý můj teď dříví seká, ať je nám v zimě teplo. Zastavil se, objal mne... Srdce mi blahem vzlétlo! Milý můj teď mezi záhonky travičku kosí. Ať tam všichni měkce pobíhat můžeme bosí.

Rodná strana je katalyzátorem proměny, jež přináší harmonii všeho života na Zemi. Právě teď se naše minulá bolest a boj, přetavují v moudrost a tvořivosti zdroj!

Že jsou tak pálivé nevěda, dala jsem jich tam pět... Ó, běda... S papričkami vařit... je vlastně výhoda! Rozohněný jazyk na mé polévečce žádné vady neshledá!

Kéž nás láska propojí a staré rány zahojí! Kéž jsme šťastní každý den, neb věčně tady pobudem! Kéž nám v srdci slunce září a blaženost se zračí v tváři! Navždy láskou spojeni tvoříme nebe na Zemi!

S tebou, lásko, je svět krásný! Záříš, i když jsme už zhasli. Prosvěcuješ moje dny od poledne k poledni. S tebou, lásko, chodím rád kosit louku, sklízet sad. S tebou, moje nejdražší život má chuť nejsladší!