Andělské písně

05.04.2019

Děkuji vám, andělé, že vás vnímám. 

A že s vámi andělské písně zpívám. 

Děkuji vám, andělé, že nejsem sama. 

Děkuji vám, že se cítím milovaná. 

Děkuji vám za mou vysněnou magickou školu.

 Děkuji, že v ní léčíme a zpíváme spolu! 

Děkuji vám, že se stále cítím v bezpečí. 

Děkuji za vaši pomoc, láskyplnou péči. 

Děkuji vám, andělé, že mi pomáháte. 

Že mi pořád krásné lidi a písně posíláte. 

I když mnohdy nevím, co dál dělat mám. 

Svému božskému já se cele odevzdávám. 

Mysl jemně zklidňuji, pochybnosti ztišuji. 

Na Boží proud hravé lásky se napojuji. 

Když na lásky vibracích blaženě kmitám, 

všechny moje obavy jsou náhle ty tam.