Boží láska manažer (PŘÁNÍ)

14.07.2019

Děkuji, že boží láska řídí moje podnikání.

Děkuji, že ve všem, vždycky mohu spolehnout se na ni.

Děkuji, že boží láska moudře vede firmu mou.

V bezpečí jak loďka na řece s ní mohu plout.

Děkuji, že moji firmu reguluje boží láska.

Děkuji, že spokojená jsem, klidná a šťastná.

Finance mé v bezpečí jsou, peníze už nešetřím.

Boží láska dělá vše, jak je to pro mne nejlepší.

Děkuji, že mysl má se uvolnila z napětí.

Bezstarostně přijímám, co s láskou ke mně přiletí.

Děkuji, že boží láska předem víc, co má se dít.

A umí mi přesně práci nachystat a rozdělit.

Děkuji, že boží láska vyživuje mě a léčí.

Jsem tak vděčná za všechnu tu podporu a péči.

Děkuji, že boží láska přináší mi řešení.

Z nichž mi brada klesá radostným překvapením.

Děkuji, že boží láska naprosto mě celou chápe.

A že Léčivá poradna vzkvétá, dokonale klape.

S boží láskou manažerem žije se mi jako v ráji.

Lidé se s údivem na zdroj mého štěstí ptají.

Děkuji, že odevzdat se v důvěře jsem schopna.

Ženská energie ve mně zdravě sílí, stoupá.

Děkuji, že boží lásce business svůj jsem odevzdala.

A s expanzí radosti jsem strach z neznáma překonala.

Děkuji, že denně u mě zní klientů šťastný smích.

Všichni chtějí být v blízkosti lidí zdravých, veselých.