Čaj s medem

05.04.2019

S láskou si odpouštím 

všechny chyby a provinění. 

Svůj život odevzdávám 

Bohu k uzdravení. 

S pokorou a vděčností 

děkuji vám, andělé, předem, 

že jste moje hořkosti 

změnili v čaj s medem.