Duše ví (NĚHA)

14.07.2019

Duše ví, co dělat mám. 

Naplňuji Boží plán.

Odevzdávám jí svou vůli.

Intuici důvěřuji.

Splývám se svou duší.

Spolu nám to sluší!

Když mám lásky víc než dosti,

živím svět svou blažeností.

Děkuji ti, duše má,

že mne vroucně miluješ.

A že se v mém životě

naplno projevuješ.