Jak jsem našla Orina a čím mi vyhovuje? How did I find Orin and what suits me about him? (Blog)

11.05.2019

tento příspěvek je ještě v přípravě

coming soon

VEDENÁ MEDITACE

Půlhodinka vedených meditací s Orinem podle nahrávek a knih od Sanaya Roman, nebo podle nahrávek a knih od Jasmuheen. Nejprve si stručně vysvětlíme, oč se jedná. Pak zavřete oči a já vás meditací provedu za zvuku tiché hudby. Meditovat můžete v sedě i v leže.