Kapitola 4 (Škola)

01.09.2019

Komunikace s Hermem

AUDIO JIŽ BRZY  

Na vlnách lásky se spory řeší líp. Láska pomůže vaše poselství lépe pochopit.

Láska spory zvedá na pozitivní vibraci, kde všechny strany vítězí, a žádná neztrácí.

A jakmile jste takto s láskou pronesli svou žádost,

dovolte vyšším silám, ať vám ji splní způsobem, z něhož budete mít tu největší radost.

Takže, Lámo, respektuji tvé přání sedět vedle mne. Respektuji rovněž přání obou dívek sedět vedle mne. A jelikož jsou kolem mne místa pouze dvě, zprava a zleva, nabízím Freyi, která se už ke mně nedostane, aby se za mnou po lekci stavila do kabinetu.

Freya se zachvěla nadšením. 

Budeš-li chtít, zapojím tě do jednoho projektu, který pro tuto školu tvoříme s několika dalšími učiteli. Získáš příležitost vídat se se mnou pravidelně při projektových konzultacích, a navíc se dozvíš mnoho nového, co dá tvému životu zcela nový rozměr.

Celá třída se závistivě otočila na Freyu, jíž se samým rozrušením až draly slzy do očí. Ona, vyvolená, se bude pravidelně, mimo školu, scházet s božským Hermem! 

I Meritaton to bylo líto, tak se rychle ozvala.

Říkal jsi, že máme hovořit s láskou, a budeme vyslyšeni. Jenže tady tě s láskou nikdo o nic nepožádal! Vlastně se tě ten spor vůbec netýkal, tak co to má znamenat?

Odpoutal jsem pozornost od boje k novým řešením, Meritaton. A tímto odklonem se podařilo zmírnit nevraživost mezi vámi. Ano, chápu, že by se teď mnoho z vás chtělo projektu zúčastnit také, včetně tebe. A abych byl upřímný, počítal jsem s tím. Zasmál se nahlas svým oslnivým chrupem a mrknul na Meritaton.