Masér Ondra (Poetry)

15.03.2019

Slavný masér Ondra je odvážný jak lev, do klientů svých hluboký mívá vhled. Zkušeně a umně s bolestí ztuhlou zatočí. Každý klient z lůžka mu pružně, slastně seskočí. 

Masér Ondra umí rozpouštět v srdci led, každý o něm vděčně všem touží vyprávět. Kéž se mu dál daří léčit všeliký bol, navracet lidským duším i tělům klid, pokoj... 

© Soňa Siepaková