Masér (21)

15.03.2019

Slavný masér Čenda je odvážný jak lev, 

do klientů svých hluboký mívá vhled. 

Zkušeně a umně s bolestí ztuhlou zatočí. 

Každý klient z lůžka mu pružně, slastně seskočí. 

Masér Čenda umí rozpouštět v srdci led, 

každý o něm vděčně všem touží vyprávět. 

Kéž se mu dál daří léčit všeliký bol, 

navracet lidským duším i tělům klid, pokoj... 

© Soňa Siepaková


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové
_E-books and audio-books by Soňa Siepaková