Na kopečku

08.03.2019

Na kouzelném kopečku 

ve světelném domečku, 

Meritaton zpívá, 

láskou celá divá! 

Když ráno vstává z postele, 

zubí se na svět vesele. 

Zvířátka něžně hladí, 

vše živé s ní kamarádí. 

Dívka je to geniální, 

překrásný je pohled na ní. 

Její blízkost muže vzruší, 

až jim zrudnou obě uši. 

Štíhlá, pevná, jako jedle, 

důstojně rajtuje v sedle.

Pružná jak mládě opičí, 

sličná, i když se nelíčí. 

Meritaton, věčně mladá, 

život svůj má vděčně ráda. 

Vědomě ho s láskou tvoří, 

kéž tvůrčí vášeň i vaše srdce rozhoří!