Před setkáním s klientem (PŘÁNÍ)

14.07.2019

Děkuji vám, božský Otče, božská Matko,

že mohu opět sloužit světlu. Již za krátko.

Kéž klientovo vyšší já teď s mým splývá.

Ať je naše komunikace pravdivá a živá.

Děkuji, že dnešní terapeutické sezení

vyústí v trojí výhře dokonalé řešení.

Děkuji, že nás bílé světlo lásky a soucitu,

chrání jako neproniknutelný kryt rytířova štítu.

Děkuji za čisté vyladění na stanici moudrosti a pravdy.

Děkuji, že mezi mnou a informačním zdrojem padly všechny hradby.

Kéž jsem jako zrcadlo, co odráží vzkazy z nebe.

Ať klient lépe pochopí a pozná sám sebe.

Kéž do jeho srdce vplyne dlouhodobý mír.

Ať usmívá se, jak by pořád říkal slovo "sýr".

Kéž s klientem jsme si navzájem žáci i učitelé.

A při celém našem setkání si rozumíme skvěle.

Kéž je prostor našeho setkání pln svěžesti a síly.

Jež má na nás - jak oáza - vliv blaženě konejšivý.

Aktivuji v sobě nyní světlo kristovských vibrací.

V němž se veškerý strach a pochybnosti vytrácí.

Jsem tlumočníkem pro nejvyšší dobro všech.

V pokojné pokoře vnímám jen svůj střed.

Děkuji, že přestala jsem na úspěchu lpět.

Neboť jsou to vyšší síly, kdo řídí můj svět.

Děkuji, že veškeré své kontroly se vzdávám.

Na objevnou plavbu mořem lásky se vydávám.

Jsem zvědavým průzkumníkem jedné z mnoha cest.

Boží láskou, světlem, pravdou nechávám se vést.

A ve jménu Já jsem, která jsem, se to právě stalo. Amen. :-)