Pro Míšu (35)

14.07.2019

Kalendář mi připomíná, že budeš brzy slavit další úsek moudrého mládí.

Tak kéž ti všechno v životě harmonicky a vesele ladí!

Kéž těšíš se každý den z toho, co ti přináší příroda, rodina a kamarádi.

Kéž i všichni klienti jsou z tebe nadšení, hluboce tě ctí a mají rádi.

Kéž business i zahrádka ti minutu od minuty bohatě vzkvétá.

Kéž spokojená jsou, jako by už byly za okny teplé večery léta.

© Soňa Siepaková 


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové
_E-books and audio-books by Soňa Siepaková