Pro Míšu (RADOST)

14.07.2019

Kalendář mi připomíná, že budeš brzy slavit další úsek moudrého mládí.

Tak kéž ti všechno v životě harmonicky a vesele ladí!

Kéž těšíš se každý den z toho, co ti přináší příroda, rodina a kamarádi.

Kéž i všichni klienti jsou z tebe nadšení, hluboce tě ctí a mají rádi.

Kéž business i zahrádka ti minutu od minuty bohatě vzkvétá.

Kéž spokojená jsou, jako by už byly za okny teplé večery léta.