Věčné propojení (2)

08.03.2019

Kéž nás láska propojí 

a staré rány zahojí! 

Kéž jsme šťastní každý den, 

neb věčně tady pobudem! 

Kéž nám v srdci slunce září 

blaženost se zračí v tváři! 

Navždy láskou spojeni 

tvoříme nebe na Zemi!

© Soňa Siepaková 


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové
_E-books and audio-books by Soňa Siepaková