Věčné propojení (CZ)

08.03.2019

Kéž nás láska propojí a staré rány zahojí! Kéž jsme šťastní každý den, neb věčně tady pobudem! Kéž nám v srdci slunce září a blaženost se zračí v tváři! Navždy láskou spojeni tvoříme nebe na Zemi!

© Soňa Siepaková