Začíná být líp (PŘÁNÍ)

14.07.2019

Kéž mi slunce chladné ruce zahřeje.

Kéž rozkousané rty mi svlaží kapka naděje.

Kéž uvěřím, že PRÁVĚ DNES

se na mě štěstí konečně usměje!

Kéž nepřítel na mě útočit přestane.

A někdo hodný se mě vždycky zastane.

Kéž mohu odhodit svůj ochranný štít.

A novým možnostem se dokořán otevřít.

Kéž PRÁVĚ TEĎ jsem dokázala uvěřit,

že v krásných mezilidských vztazích začínám žít.

Úspěch ke mně přichází i bez úsilí.

Proudem lásky nechávám se donést k cíli.

Děkuji, že PRÁVĚ TEĎ mocné božské síly

mé tvořivé sny zhmotnily a podpořily!

Děkuji, že PRÁVĚ TEĎ jsem zbavila se viny,

že neumím všechno dobře, a občas dělám chyby.

A když do boje nenasadím veškeré své síly,

nezaujmu... A místo mě zvítězí někdo jiný.

Děkuji, že PRÁVĚ TEĎ, bez strachu a dřiny,

se mi i penízky zázračně rozmnožily...