Zlatovláska (37)

14.07.2019

Letí loukou zlatovláska.

Za miláčkem.

Těší se, jak ho potěší

upečeným koláčkem.

I tu náhle uviděla kráska,

jak její junák jinou v křoví laská.

Zatmělo se dívce před očima.

Země pod ní praská.

Tak tohle je, Bože, "láska"?

A do čela, a do srdce

se jí navěky zaryla bolestná vráska.

© Soňa Siepaková 


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové
_E-books and audio-books by Soňa Siepaková