Fantasy poezie _ Fatasy poetry

Báničky pro radost Soničky

_Poems For Little Sona's Joy


ANGLICKÉ A ČESKÉ TEXTY (profi audio přibude brzy)

_ ENGLISH & CZECH TEXTS (profi audio will be added soon)


Krása jak růže květ. Jsem radost pohledět. Mé prstíky barevné málokdo přehlédne. Jsem žena pěstěná, jíž dřina moc nevoní. Raději kreslím si lístečky jabloní.

Farmář (CZ)

05.04.2019

Znám jednoho krásného farmáře. Nikdy moc nemluví, na nic se moc neptá. Vedle něj si připadám jak nekonečná brepta. Ten farmář ale, abyste věděli, nemá hlavu plnou zelí a petrželí.

S láskou si odpouštím všechny chyby a provinění. Svůj život odevzdávám Bohu k uzdravení. S pokorou a vděčností děkuji vám, andělé, předem, že jste moje hořkosti změnili v čaj s medem.

Děkuji vám, andělé, že vás vnímám. A že s vámi andělské písně zpívám. Děkuji vám, andělé, že nejsem sama. Děkuji vám, že se cítím milovaná. Děkuji vám za mou vysněnou magickou školu. Děkuji, že v ní léčíme a zpíváme spolu!

Poutník (CZ)

05.04.2019

Hej, poutníku! Do pole lásky jsi zavítal. Spočiň chvíli v náručí lásky. Nech si svěžím větříkem pročechrat vlásky. Zurčící potok nechť odplaví tvůj stres. S úsměvem si vydechni. Uf! Tak krásně kvete vřes!

Můj muž (CZ)

05.04.2019

Děkuji vám andělé, za toto přání zhmotněné. Děkuji za partnera v trojí výhře dokonalého. Vysokého, vzdělaného, srdce laskavého. Starou kristovskou duši, jíž síla a moudrost sluší.

Svět se třese. Nebojte se! To jen šaman oheň křese. Oheň, který roztaví všechny naše zábrany. Oheň, který ohřeje všechny naše naděje. Oheň, který probudí! Ať už se naše duše nenudí!

Má duše je můj moudrý rádce. Něžný léčitel. Nekonečně věrný přítel. Božský učitel. S důvěrou a radostí kráčím vlastní rychlostí. Bez autorit, bez pout. Jdu si svojí cestou.

Děkuji vám andělé, že stále sílí moje naděje, živit se zpěvem písní, z nichž rozkvétají srdce i aleje. Děkuji, že jste mi pomohli zhmotnit můj sen, mít povznášejícím zpěvem prodchnutý každý den.

Isis je průvodkyně ženy. Isis dává moudré rady každodenní. Isis má zvídavé ženy ráda. S Isis může každá zůstat věčně mladá. Isis miluje všechna srdce. Ať už bijí klidně, či rozvášněně, prudce.

Láska nezná trápení. Láska všechno promění. K lásce já se navracím. Láska, ta se neztrácí. Láska jako jahoda, červená vždy odspoda. Slaďounce mne nakrmí, když já se k ní nakloním...

Masér (CZ)

15.03.2019

Slavný masér Čenda je odvážný jak lev, do klientů svých hluboký mívá vhled. Zkušeně a umně s bolestí ztuhlou zatočí. Každý klient z lůžka mu pružně, slastně seskočí.

Kéž jste šťastní jako děti, ač den za dnem, roky letí. Kéž vnímáte lásku kolem, u stromečku, i pod stolem. Kéž vám z očí radost svítí, když vás při lumpárnách chytí...

Odhazuji pochyb zátěž, lámu strachu pouta. Nechávám svůj život, ať mne láskyplně houpá. Každý den mne velmi baví, cítím se tak šťastně! Děkuji za věčné mládí! Mé tělo je krásné!

Long life (EN)

08.03.2019

It's your birthright to live long. Life is sweet, so let's enjoy! Life loves you and all you need is open fully to receive! Every atom, every cell gets nourished from life's magic well! This eternal loving stream youthens you! So let it in!

Belly rising, falling back. Relaxed is my spine and neck. Magic breath's filling my chest. Healing me, bringing me rest. I'm inhaling divine love. Old stuff's leaving with goodbye! Conscious breathing is so heart-warming. Each while is a brand new morning!

Heleme se na Hermese, co to zase z lesa nese? Meritaton z okna zírá. Hermes: "Pojď sem!" na ni kývá. Kámen, co v ruce otáčí, třpyt má co chvíli jinačí.

Na kouzelném kopečku ve světelném domečku, Meritaton zpívá, láskou celá divá! Když ráno vstává z postele, zubí se na svět vesele. Zvířátka něžně hladí, vše živé s ní kamarádí.

Vstávej, ty moje zlatíčko, venku už svítá sluníčko! Protáhni své krásné tělíčko, ty má milá, citlivá dušičko! Ať se ti příjemně vstává... Ať zázrak za zázrakem se dnes v tvém životě odehrává... Ať tvá duše láskou nestrádá... Ať andělé něžně prstem píšou na tvá záda, že já tě mám tak ráda!

Vítá vás magická oáza lásky a radosti... Přijďte si vzpomenout, že jste božské bytosti! Dejte si doušek dva ze studny moudrosti! A vytvořte krásný svět svými sny a schopnostmi.

Vesmír volá čarodějné děvčátko, pojď se v lásce vykoupat jak kachňátko! Nech se houpat v medvědově náručí... Jaguár tě pak odvaze naučí...

Taneční (CZ)

08.03.2019

Nožka sem, ručka tam, prdelkou zakolíbám. Po vlasech se pohladím, piruletku zařadím. V hrudi vášeň probudím, za svůj styl se nestydím. Nožka sem, ručka tam, své tělíčko ráda mám!

V dávných dobách mužů činu odvaha znamenala tasit zbraň. Muž zavřel srdce, aby necítil strach a vinu. Před branami nepřítel, vzhůru naň! To, že i nepřítel je jen člověk a má doma rodinu, nesměl muž řešit. A zaplatil za to daň.

Bříško se vzdouvá jako měch. Kouzelný je lidský dech. Vdechuji život s radostí, plním se láskou až do kostí. Klid a mír jak mléčná pěna z hlavy mi stéká až po kolena. Zpívám si tiše píseň svou, plním se láskou a svobodou.

Srdce mé, můj milý, starostí chřadne, zdalipak tvá láska ke mně brzy neuvadne. Jako motýl z kytky na jinou si přeletíš... Má milá rozmilá, v budoucnu je mnoho cest. Co když tě tvá touha bude jinou než mou vést? Co když si mou náruč, slova zanedlouho omrzíš?

I am grateful to my cats that they want to be with me. Each time we meet in the garden, they run to me eagerly. I am grateful to my cats that they open my closed heart. Healing my past disappointments, opening me back to love.

I invite you gently to share your dreams with me. Opportunities, there are plenty how you can happy be! I invite you gently to be the biggest light you can be. Your higher self has wisdom, and everything you need!I invite you gently to open yourself to love! With your creative powers you'll magnetise new life! Let's explore the options,...

Milý můj teď dříví seká, ať je nám v zimě teplo. Zastavil se, objal mne... Srdce mi blahem vzlétlo! Milý můj teď mezi záhonky travičku kosí. Ať tam všichni měkce pobíhat můžeme bosí.

Rodná strana je katalyzátorem proměny, jež přináší harmonii všeho života na Zemi. Právě teď se naše minulá bolest a boj, přetavují v moudrost a tvořivosti zdroj!

Papričky (CZ)

08.03.2019

Že jsou tak pálivé nevěda, dala jsem jich tam pět... Ó, běda... S papričkami vařit... je vlastně výhoda! Rozohněný jazyk na mé polévečce žádné vady neshledá!

Základem našeho života je svoboda; smyslem života je radost; a výsledkem života je růst. 

_The basis of life is freedom; the purpose of life is joy; the result of life is growth. (Abraham - Hicks)