Fantasy poezie _ Fatasy poetry

Báničky pro radost Soničky

_Poems For Little Sona's Joy


ANGLICKÉ A ČESKÉ TEXTY (profi audio přibude brzy)

_ ENGLISH & CZECH TEXTS (profi audio will be added soon)


Kéž nás láska propojí a staré rány zahojí! Kéž jsme šťastní každý den, neb věčně tady pobudem! Kéž nám v srdci slunce září a blaženost se zračí v tváři! Navždy láskou spojeni tvoříme nebe na Zemi!

S tebou, lásko, je svět krásný! Záříš, i když jsme už zhasli. Prosvěcuješ moje dny od poledne k poledni. S tebou, lásko, chodím rád kosit louku, sklízet sad. S tebou, moje nejdražší život má chuť nejsladší!

Základem našeho života je svoboda; smyslem života je radost; a výsledkem života je růst. 

_The basis of life is freedom; the purpose of life is joy; the result of life is growth. (Abraham - Hicks)